FINANCOVÁNÍ

Předběžná rezervace

2-4 dny

zdarma

1. část kupní ceny

je splatná do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy

100.000,- Kč

2. část kupní ceny

je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní

10% z KC (- 1. část)

3. část kupní ceny

Po prav. nab. kolaudačního rozhodnutí a zároveň po uzavření kupní smlouvy

90% z KC